Tyflografika to grafika wypukła która umożliwia osobom niewidomym odczytywanie różnych informacji graficznych dotykiem, popularnie nazywana rysunkami dla niewidomych, rysunkami reliefowymi lub reliefami.

 

Podstawowe zastosowanie to pomoce naukowe, mapy, plany, wykresy, schematy itp.

Istnieje szeroki zakres technik które pozwalają przekształcić rysunek do postaci reliefu.

Mogą one polegać na przetłaczaniu papieru, tworzywa a inne na nanoszeniu farb strukturalnych za pomocą klasycznych lub cyfrowych technik drukarskich.

Te najbardziej skomplikowane wykorzystują drukarki 3D lub frezarki CNC.

Podczas projektowania i realizacji  uwzględnia się ograniczenia dotyku oraz postrzegania otoczenia przez osoby niewidome.

Zasady projektowania rysunków wypukłych, jaką spełniają rolę w edukacji i sposób w jaki funkcjonują jest przedmiotem różnych ogólnie dostępnych  opracowań.

W przypadku malarstwa, podczas przekształcania obrazów znanych malarzy do formy reliefu musimy mieć nieco inne podejście .

Podstawowa formą opisu obrazu jest audiodeskrypcja czyli opis słowny przygotowany specjalnie dla osób niewidzących. Tyflografika pełni rolę dodatkową, przekazuje informacje o zawartych w obrazie elementach, kształcie, wielkości, wzajemnych proporcjach, położeniu.

Uzupełnia opis słowny ponieważ treść obrazu  często nie ma odniesienia do rzeczywistości i znanych na co dzień obiektów a i pozornie czytelna grafika potrafi być nieźle zagmatwana, trudna do dokładnego opisania a zwarta forma audiodeskrypcji nie pozwala na przydługie opisy.

Są dzieła które dobrze podlegają konwersji ale są też trudniejsze, gdzie nawet osoby widzące maja problem ze zrozumieniem treści.

Projekt musi dokładnie odwzorowywać położenie elementów obrazu, nie być przesadnie uproszczony do kilku kresek i kropek lub przeładowany detalami. Dlatego wyodrębniamy  najistotniejsze elementy i nadajemy  im formę klasycznej płaskorzeźby.

Pomimo że dotyk ma małą rozdzielczość pomaga uzupełnić informacje które za pomocą słów są niemożliwe do przekazania.

Jednoczesne słuchanie audiodeskrypcji i dotykanie reliefu potęguje wrażenia i tworzy przekaz multisensoryczny.

 

W przygotowaniu dalsza część.

.